Fewndo N'Dungu

Tuma ndungu hewti keriije waaloo fewndo dhon
remunoobhe yaltana duulagol gese wonthitaa

Haa ndungu punthun hewta; mawbhe e nyawbhe
fow uunoo ka thuudhi e iwlagol hara yaltataa.

Hara kaaba bhendii dhun helee siifee yowee
yornee ka dhagge maree ka kulloy bonnataa.

Ara dhon samaaimu, duule sammira bannhe woo,
mbuurii ko wagh'tu ndiyan no saayha ko heltataa.

Tobho waynitora parnyitte uumira thendhe fow
tuma kawle hewtiti kowle hentoo dabbita.

Nhari Leydi men ndin fewndo kawle no fottanaa,
no labaa no hentii; yaltu ndaaraa yeddataa.

Go'o lewru ukh'sat ndungu fuddhoto wagh'tu mun
haa maaya Uktuubar ko ontuma lannata.


Wallafuyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah