Fewndo Dabbunde

Tuma hendu dabbunde uuri wifi ndii Leydi men,
yaasiiji hentoo, boowe sunnee bhawlitaa.

Yoga leddhe sammina haako wonnko e thaldhi mun
bhortoo dolokhe mo bhorninoo tuma settata.

Neemaaji neetoo heege pottoo woddhitoo
haarande hiira e thuudhi gollubhe yiidita.

Bifidhin si hewtii leydidin yooray kisan
hi ndi feera surta ndi foofa haa die sayhita.

Jaangol wadhay haa yiite walta e sembungal
furnooji hubbhee wulna thuudhi dhi foosita.

Hudho yoora; kaakeeli tanhay haa yoora ken
hyappoobhebhen bhora nyappa thuudhi nde tontitaa

Ko e go'o Nowambur saai dabbude fuddhotoo
on wagh'tu duumoo haa Yunaayir fokkita.

Tuma kurkidon on naati wuudhira thendhe fow,
tuma boowe foori haray ko dabbunde artataa.  

Wallafuyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah